Focus/ Aandacht (Focus)

“Iedereen richt zich op het werk/de inhoud van de Sprint en de doelstellingen van het Sprint Team.”

Focus en Aandacht. Wil je echt meters maken in je sprint en daarmee je project dan zal je dit moeten hebben. Deze waarde is 1 van de belangrijke bouwstenen van Scrum. Focus op de werkzaamheden zoals deze op de sprintbacklog staan en daarmee op het behalen van het sprintdoel. Niet met 10 dingen tegelijk bezig zijn, maar echt je aandacht kunnen geven op de werkzaamheden waar de prioriteit ligt en waarvan je de bijbehorende taken op jouw eigen bordje hebt gelegd. Aandacht voor de belangrijke zaken.

Focus zit in het DNA van Scrum. Iedereen in het team speelt zijn of haar eigen rol. Deze rol moet duidelijk zijn en met heldere doelstellingen. Daar moet je je als teamlid ook volledig op kunnen storten en niet afgeleid worden door andere zaken. Als je je rol goed invult en de bijbehorende doelstellingen weet te halen dan weet je dat je bijdraagt aan het halen van het team- en daarmee projectdoel. En iedereen weet dat als je je lekker kunt concentreren op je werkzaamheden zonder al te veel gestoord te worden dat deze vele malen sneller gaan.Aandacht

Mens

Als lid van een (Scrum) team (als Developer) wil je je kunnen concentreren op je werkzaamheden, wil je focus aanbrengen. Lekker kunnen doorwerken zonder gestoord te worden door meetings, telefoontjes, dat vorige project, etc. De randvoorwaarden om in een “productieve flow” te komen zitten ingebakken in het Scrum raamwerk.

  • Je krijgt de “WAT”, zaken die belangrijk zijn om NU waarde toe te voegen aan de doelstellingen van de organisatie op een presenteerblaadje aangereikt (de prioriteit van de Product Backlog).
  • “WIE” wat gaat doen mag je als zelf sturend team zelf invullen.
  • “WAAROM” iets gedaan moet worden is voor het team ook duidelijk want ze worden deelgemaakt van visie, missie en projectdoelstellingen door de Product Owner. Daarnaast heb je zelf deelgenomen in refinement en poker sessie.
  • Het “HOE” mag je al dan niet beperkt door architectuur of te gebruiken tools als zelf organiserend team invullen, waarbij de beperkingen uiteraard “ge-challenged” mogen worden door het team als er betere oplossingen zijn.
  • Het “WANNEER” is ook duidelijk en inzichtelijk, gedurende de lopende sprint, niet te ver vooruitdenken maar nu.

Tel daarbij op dat er een Scrum Master het proces faciliteert (let op, niet leidt!) en problemen of “impediments” die niet direct door het team kunnen worden opgelost wegneemt en er een Product Owner is die direct vragen beantwoord.
De reguliere meetings die er zijn, staan bij voorbaat vast, zijn ingepland en worden ge-timeboxed. Bijna Utopia!

Organisatie

Ook op organisatieniveau moet er sprake zijn van focus.
Vanuit de business: Wijs die ene Product Owner aan die voor een specifieke product-backlog verantwoordelijk is. Die daar ook zijn of haar tijd aan kan besteden. De rol van Product Owner is niet een rol die “er even bij” kan worden gedaan. Geef deze Product Owner mandaat en daarmee vertrouwen. Kanaliseer de vragen over processen en daarmee de bijbehorende impact op projecten via de Product Owner(s).

Maar ook vanuit de resource gedachte. Wijs mensen toe aan een team, niet aan meerdere teams. Iemand die zijn of haar werkzaamheden moet verdelen over meerdere projecten is VEEL minder efficiënt, als dat alle tijd aan 1 project besteed kan worden. Binnen een Scrum team zijn mensen niet even “uitwisselbaar”. Continuïteit en beschikbaarheid bepalen de effectiviteit van mensen binnen een team. Het wisselen van teamleden kan grote impact hebben op de wijze waarop een team kan samenwerken. Om het even technisch te maken van “high-performing” terug naar “storming”. Iets wat je als organisatie niet wil.

Als laatste focus op het raamwerk. Scrum is een agile werkwijze. Echt agile werken doe je niet door een trucje toe te passen (Do Agile). De beste resultaten bereik je door een agile mindset in je organisatie te laten landen (Be Agile). Tenzij je als organisatie een start-up bent is dit een veranderingstraject. Ben je hier bewust van, benoem het en geef het focus. Dan kun je de vruchten plukken van agile werken. Op mens maar ook op organisatieniveau.

 

Volgende waarde: Openheid / Openbaarheid

En we hebben 1 pagina meer …

Gisteren was de presentatie van een nieuwe revisie van de Scrum Guide, versie Juli 2016.

En de verandering is schokkend. 1 pagina meer! Dat wordt de training aanpassen …

Alle gekheid op een stokje. De Scrum “waarden” zijn toegevoegd aan de Scrum Guide. Een wens die vanuit de Scrum “gemeenschap” al langer speelt.
Het gaat denk ik weer net iets meer houvast geven aan teams en niet te vergeten de organisatie om Scrum op een juiste wijze toe te passen.

Scrum_Values

Ik ben wel erg benieuwd hoe ze vertaald gaan worden in de “officiële” Nederlandse vertaling. Dit omdat er meerdere betekenissen mogelijk zijn die net een andere invulling (kunnen) geven.

  • Inzet / Betrokkenheid   – Je persoonlijk inzetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Scrum-team.
  • Focus / Aandacht   – Iedereen richt zich op het werk/de inhoud van de Sprint en de doelstellingen van het Sprint Team.
  • Openheid / Openbaarheid  – Het Scrum Team en haar stakeholders zijn het eens open te zijn over al het werk en de uitdagingen bij het uitvoeren van het werk.
  • Eerbied / Respecteren   – Scrum team leden respecteren elkaar als capabele, onafhankelijke mensen.
  • Moed / Lef / Durf   – Scrum Team leden hebben de moed om het juiste te doen en te werken aan moeilijke problemen.

In een latere post kom ik in meer detail terug op de afzonderlijke waarden en wat nu het effect van deze waarden is …