Agile is een mindset, een manier van denken …

Deze zinsnede hoor je van iedere zichzelf respecterende agile coach (en dus ook van mij!). Uiteraard besteedt je als coach en trainer ook aandacht aan. Het is echter belangrijk om jezelf hiervan bewust te zijn. Sterker nog, even heel goed bij stil te staan. Deze andere manier van denken vormt namelijk de basis van succesvol aan de slag gaan met een agile manier van werken.

glas

In veel organisaties zie je helaas het omgekeerde. We gaan agile werken! En waarom gaan we agile werken?

  • Het is hip, gaaf, cool, kwaka. Iedereen doet het.
  • We hebben als organisatie in onze projecten problemen met productiviteit, kwaliteit, reageren op verandering.
  • Agile belooft mooie dingen, bijv. het tevredenstellen van de klant, snel(ler) leveren, zelfsturende/organiserende teams. Wat wil je als management nog meer?

Agile is het toverstokje, het wondermiddel, in goed Nederlands "the silver bullet" waarmee we al onze problemen in projecten gaan oplossen. En hoe doen we dat dan?

Mag ik van jou, uit de serie werkwijzes ... Scrum op het moment dat we op teamniveau bezig zijn of bijvoorbeeld SAFe als we agile willen werken op bedrijfsniveau.

We gaan volledig voorbij aan de manier van denken (of stippen dat even aan tijdens een cursus ...) en "implementeren" een manier van werken. Een manier van werken die nogal wat vraagt van de mensen die er mee aan de slag gaan. Allerlei voorgeschreven bijeenkomsten, voorbereiden van werk in de vorm van een "product backlog", dagelijks inzicht geven in je werkzaamheden en de status daarvan, in korte tijd iets moeten opleveren. De boog staat meer gespannen dan met een traditionele project aanpak.

Dit een wezenlijke verandering. En wat is onze natuurlijke reactie op een verandering? Inderdaad!
Het "waarom doen we dit?" is een vraag die al heel snel de kop opsteekt, gevolgd door "moet dit echt?" en voor je het weet werk je nog alleen agile voor de bühne.
Et voilà, zie hier de reden waarom veel agile implementaties niet datgene brengen wat er van te voren van verwacht werd.

Agile gaan werken vraagt van iedereen een agile manier van denken. Niet alleen een opgelegde gedragsaanpassing van de IT club, of nog beperkter het project team. Iedereen die enigszins betrokken is bij een project zal anders tegen de wereld moeten gaan aankijken. Van opdrachtgever tot uitvoerder, van bouwer tot gebruiker.

Maar wat behelst die agile manier van denken dan? Waarom is die dan anders dan wat we zien in traditioneel project management (voor het gemak de waterval methodiek)?

Wordt vervolgd …