Waarde Inzet/ Betrokkenheid (Commitment)

“Je persoonlijk inzetten voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Scrum-team.”

Inzet en betrokkenheid. Beide ingrediënten wil je hebben in willekeurig welk team. Als lid van een (scrum)team moet je jezelf inzetten voor de doelen van het team. Je bent onderdeel van dat team. Een team wat nauw zal moeten samenwerken om gestelde doelen te behalen. Dat zal het sprintdoel zijn, maar uiteindelijk ook het projectdoel.

Het mooie van Scrum is, uiteraard als het op de juiste wijze wordt toegepast, dat je als teamlid de doelen van het team zelf mede bepaald. Je hebt er als team namelijk niets aan om aan onrealistische doelen te werken. Dat werkt demotiverend en de kans dat je ze haalt is klein. Realistische doelen geven je de mogelijkheid om inzet en betrokkenheid te tonen. Als team “wil” je deze doelen ook halen. Dit is ook wel bekend als intrinsieke motivatie. En dat is weer een randvoorwaarde voor een zelf organiserend en sturend team wat zich continue wil verbeteren.

commitment

Mens

Deze waarde zegt zeker iets over de mensen die met Scrum aan de slag moeten of willen gaan. Er zijn namelijk ook mensen die geen teamspeler zijn. Kun je van deze “gedwongen” teamleden verwachten dat ze inzet en betrokkenheid tonen? Een projectleider of resourcemanager zal zeggen dat we allemaal professionals zijn, dus dat moet dan maar.  Oké, we mogen dan wel allemaal professionals zijn, maar symptomen van intrinsieke motivatie gaan vertonen?

Een vraag aan je beoogde teamleden zal dan ook zeker moeten zijn of ze tot op dit niveau willen gaan samenwerken. Elkaars problemen helpen oplossen en samen sterker zijn. Kennis delen, maar ook elkaar blijven uitdagen, indien nodig corrigeren en werken aan dat gezamenlijke doel. “Einzelgänger” passen helaas niet in een (Scrum) team.

Organisatie

Inzet en betrokkenheid. Deze moet je ook in de organisatie zien. In een organisatie waar maar een (klein) gedeelte betrokken is bij het agile werken volgens Scrum, bijvoorbeeld alleen de IT afdeling … is het werken volgens het Scrum framewerk gedoemd te mislukken. In het geval van ICT gerelateerde projecten moet “de Business” een team vormen met “IT”. Een team kent geen wij, zij, hullie, gullie. Wij zijn samen verantwoordelijk voor het succes van onze projecten. De waarde die we als team aan de organisatie toevoegen. En iedereen binnen de organisatie zal daar haar of zijn steentje aan moeten bijdragen, niet alleen de scrum team leden.

Een vraag die je aan een organisatie moet stellen die volgens Scrum (of meer generiek Agile) willen werken is of dat besef er ook is. Werken volgens Agile principes zoals met Scrum is een uitdaging. Een proces waar veranderingsmanagement erg belangrijk is. Een verandering is het, voor de hele organisatie! En net zoals er mensen zijn die niet in teams willen of kunnen werken, zijn er ook organisaties die niet willen of kunnen veranderen. Bij deze organisaties is het onmogelijk om te werken volgens Scrum met al de mooie voorgespiegelde resultaten die in al die boeken staan.

 

Volgende waarde: Focus / Aandacht